Samenwerking

“Als lokale coöperatie werken wij samen met vele partijen die in de regio werkzaam zijn en actief dit burgerinitiatief ondersteunen.”

Gemeente-ZuidhornDe Gemeente Zuidhornondersteunt het initiatief van Zevenster Zonnestroom van harte. Wethouder Henk Bakker en beleidsmedewerker duurzaamheid Leon Teeuw waren beiden aanwezig op de informatieavond in juni. De gemeente heeft de kosten van deze avond voor haar rekening genomen. Ook ontvangen we alle medewerking en adviezen, tips en trucs. Een partner waar we blij van worden!

 

levHet Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts is het eerste aanspreekpunt voor lokale groepen in Groningen die werken aan duurzame lokale energieopwekking en energiebesparing. Het servicepunt biedt gerichte ondersteuning door mee te denken over specifieke vragen waar initiatieven tegenaan lopen en helpt bij het vinden van financiën en de juiste partners. Zevenster Zonnestroom heeft een subsidie ontvangen van het Servicepunt voor het opzetten van de businesscase en cooperatie in Zuidhorn.  Zie www.lokaleenergievoorwaarts.nl

 

Een energiebedrijf met een ideaal. Stichting Doen, het Klimaatbureau en de Natuur- en Milieufederaties namen in 2011 het initiatief voor een nieuw soort energiebedrijf: Qurrent. Een energiebedrijf met een ideaal. Dat iedereen net zoveel schone energie opwekt als verbruikt. Verdienen aan je energieverbruik hoort daar niet bij. Liever willen we samen met onze klanten energie besparen en opwekken. Hoe? Dat lees je in deze Informatie brochure over postcoderoosprojecten van Qurrent of ga naar  www.qurrent.nl
Spreken de idealen en waarden van Qurrent u ook aan?  Via de bijgevoegde link kunt u eenvoudig overstappen van energiebedrijf.

 

Provincie Groningen steunt met o.a. financiële ondersteuning dergelijke initiatieven in de opstartfase. Zo heeft Zevenster Zonnestroom voor beide Postcoderoos-projecten een subsidie ontvangen.

 

ECoop is een bureau voor de ondersteuning van burgers, bedrijven en overheden die de energietransitie willen versnellen en geloven dat de energie van de toekomst niet alleen duurzaam maar ook lokaal opgewekt is. We adviseren en ondersteunen, met raad en daad, bij het opzetten van Lokale Energie Coöperaties (ECoops) op verschillende gebieden. Voor Zevenster Zonnestroom met name juridisch en financieel fiscaal.  www.ecoop.nl

 


copy-cropped-banner1SLIM Wonen Westerkwartier is een gezamenlijk initiatief van de vier Westerkwartier gemeenten met lokale ondernemers, welke zich inzetten om burgers te ondersteunen bij het verduurzamen van hun eigen woning. Van energiebesparen door bijvoorbeeld isolatie tot energie-opwekking door een investering in zonnepanelen of bijvoorbeeld en warmtepomp. Zie www.slimwonenwesterkwartier.nl

 

De GReKGroninger Energie Koepel ondersteunt lokale verenigingen en coöperaties en heeft samen met Ús Koöperaasje en Drentse Kei  energiemaatschappij Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD)opgericht. NLD is dus een coöperatie waarvan deze koepelcoöperaties de leden zijn.