Postcoderoos project 2

Het tweede project van energiecoöperatie Zevenster Zonnestroom is gestart half maart 2018. In dit project nemen 8 leden deel die participeren in de exploitatie van 100 zonnepanelen. Evenals bij project 1 wordt ook hier de opgewekte electriciteit verkocht aan energiemaatschappij Qurrent.

Om vermenging tussen de projecten te voorkomen, loopt de gehele administratie van dit project via onze rekening bij de Triodosbank.