Postcoderoos project 1

Het eerste postcoderoos-project van energiecoöperatie Zevenster Zonnestroom is gestart in mei 2016. 16 leden hebben samen 200 panelen in exploitatie en profiteren nu volop van de opgewekte zonne-energie. De eerste jaarcijfers zijn opgemaakt en de werkelijke cijfers zijn gunstiger dan begroot.

De korting op de energiebelasting is/wordt bij de opmaak van de jaarafrekening door leverancier Qurrent direct verrekend met het lid. Natuurlijk naar rato van deelname, waarvoor onze fiscalist en accountant ECoop jaarlijks een verklaring opmaakt. De gehele financiële administratie loopt via onze rekening bij de Regiobank.