Het bestuur

Het bestuur

Na de officiële oprichting van de coöperatie is een bestuur benoemd.

Zittingsduur bestuur

Het bestuur heeft 4 jaar zitting en het voorstel voor het rooster van aftreden (terstond herkiesbaar) is als volgt:

– Reint Brondijk, voorzitter  | 01-06-2022
– Fennie de Boer, secretaris  | 01-06-2020
– Bauke Johan Zijlstra, penningmeester  | 01-06-2019

– Klaas Jansen, lid | 01-06-2021

Algemene Leden Vergadering

Regelmatig, maar in ieder geval minimaal 1x per jaar, wordt door het bestuur een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. In deze vergadering  zal over alle lopende Postcoderoos-projecten binnen onze coöperatie verantwoording worden afgelegd over het afgelopen jaar. Hiervoor ontvangen leden altijd tijdig een uitnodiging. Deze uitnodigingen komen ook altijd op deze website te staan evenals de verslagen van deze vergaderingen (deze vindt u onder downloads).