Het bestuur

Het bestuur

Na de officiële oprichting van de coöperatie is  een bestuur opgericht. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende mensen:

– Reint Brondijk, voorzitter
– Fennie de Boer, secretaris
– Bauke Johan Zijlstra, penningmeester
– Klaas Jansen ,lid

Zittingsduur bestuur

Te zijner tijd wordt door dit bestuur een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven, waarbij de bestuursverkiezing op de agenda wordt geplaatst. Het bestuur heeft 4 jaar zitting en het voorstel voor het rooster van aftreden (terstond herkiesbaar) is als volgt:

– Reint Brondijk, voorzitter  | 01-06-2018
– Fennie de Boer, secretaris  | 01-06-2019
– Bauke Johan Zijlstra, penningmeester  | 01-06-2020
– Klaas Jansen, lid | 01-06-2021