De regeling

Hoe werkt de Regeling Verlaagd Tarief (Postcoderoos)

Het kabinet wil lokale duurzame initiatieven om collectief energie op te wekken stimuleren. Niet alleen om duurzame doelstellingen te halen maar ook om lokaal meer draagvlak voor duurzame energie te creëren. Om deze initiatieven te ondersteunen heeft de overheid op 1 januari 2014 de Regeling Verlaagd Tarief (in de volksmond de Postcoderoos) in het leven geroepen.

De coöperatie die de stroom opwekt sluit een overeenkomst met en verkoopt de opgewekte stroom aan energiebedrijf Qurrent. Om als kleinverbruiker in aanmerking te komen voor de belastingkorting van moet u lid zijn van de coöperatie. De deelnemer ontvangt via de energienota van Qurrent de korting op de energiebelasting van het voor zijn deel opgewekte stroom van 0,1007 eurocent. Daarnaast moet u in de zogenaamde ‘postcoderoos’ wonen. Dit houdt in dat u woont in het postcodegebied waar de energie wordt opgewekt, of in een van de direct aanliggende postcodegebieden (klik hier voor de postcodekaart).

Momenteel loopt er een motie van de ChristenUnie om de gehele energiebelasting af te schaffen. Inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer en nog dit jaar vermoedelijk door de Eerste Kamer (zie onder “nieuws” op deze site).

Per lid geldt een verbruik limiet van 10.000 kWh per jaar. De lagere belasting wordt door de energieleverancier via uw nota berekend. De kortingsregeling kent een looptijd van 15 jaar vanaf het moment dat de coöperatie of vereniging een beschikking van de belastingdienst inzake de Regeling Verlaagd Tarief heeft ontvangen. U kunt als lid dus ook gedurende die 15 jaar van deze korting profiteren!

Zuidhorn_2011_De-Zevenster_(6)Energiecoöperatie Zevenster Zonnestroom gaat haar zonnepanelen aanbrengen op het dak van de loods van De Zevenster Kuipers VOF in Zuidhorn. Zevenster Zonnestroom is een zelfstandige cooperatie die het dak van deze loods (om niet) gedurende 15 jaar ter beschikking krijgt voor de panelen. De panelen zijn eigendom van de cooperatie, hetgeen ook via een recht van opstal wordt geborgd.

Na 15 jaar (als de Regeling Verlaag Tarief eindigt) neemt Kuipers de panelen over en kan deze voor eigen energiegebruik de ‘restwaarde’ aanwenden. Hiermee ontvangt hij achteraf een vergoeding voor het beschikbaar stellen van het dak. Deze productielocatie wordt dan opgeheven en de coöperatie gaat (wellicht) op een andere locatie met een soortgelijk initiatief verder.

Regeling voor vervolgfase

Onze coöperatie is inmiddels in vol bedrijf. Onder het kopje nieuws leest u meer over de actuele stand van zaken. Er zijn nu 17 leden die volop profiteren van de energie van de 200 zonnepanelen die inmiddels  zijn geplaatst.

Wanneer mensen alsnog lid (en klant) willen worden dan kan dat in de vervolgfase die nu gepland staat voor november.  In dit document leest u – kort samengevat – hoe en wanneer u mee kunt doen, welke criteria daarvoor gelden en wat de te verwachten kosten en baten zijn. Heeft u na lezing van dit document nog vragen? Neem dan contact op met een van de bestuursleden, via: info@zevensterzonnestroom.nl  of bel  06 – 21 47 04 56 . Zij vertellen u graag alles over de mogelijkheden.